Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Poliesterski filc

Vrsta proizvoda: Poliesterski filc
Opis: Poliesterski filc različite gramature, ojačani i neojačani kao nosač hidroizolacionih bitumenskih traka.