Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Kalcinirani cirkonski pijesak

Vrsta proizvoda: Mineral
Partner: Eggerding
Opis: Kalcinirani cirkonski pijesak, za primjenu u ljevaonicama kao premaz ili za izradu jezgri.